Berichten‎ > ‎

PARKEREN OM EN ROND MOERKENSHEIDE

Geplaatst 23 mrt. 2011 14:43 door lieven@atletiekdepinte.be
Beste Sporter, beste Atleet, beste ouders van Atleten,

Reeds vele jaren ijveren we voor een verkeersveilige situatie om&rond de site Moerkensheide. Ondanks het uitdrukkelijke verbodsteken aan de ingang van de weg naar de site, negeren heel wat mensen dit verbod. Het mag dan al jaren "de gewoonte" zijn, het doet totaal geen afbreuk aan de bepaling dat slechts enkele mensen toegang hebben tot de parking vlak voor de kantine van Jong&Vlug De Pinte.

Reeds in 2009, alsook in 2010 hebben wij hierover met alle betrokken partijen duidelijke afspraken gemaakt, maar alle nobele inspanningen draaiden telkens tot niks uit door het terugkerende uitstel om een "fysieke" afsluiting te plaatsen.
Met de recente Start2Run en de toegenomen activiteiten op de site, is de problematiek nogmaals erg sterk naar voorgekomen. Daarom werd deze week in samenspraak met alle partijen het engagement aangegaan deze situatie definitief te wijzigen met als enige drijfveer DE VEILIGHEID VAN ALLE SPORTBEOEFENAARS.

Via dit schrijven willen we er dan ook iedereen er duidelijk op wijzen dat VERBODEN is de parking voor de kantine van Jong&Vlug De Pinte op donderdagavond nog te gebruiken voor het parkeren, noch de zone te gebruiken als Kiss&Ride zone voor het op- of afhalen van sporters/ atleten.

Daarom zal de toegang tot de site de komende weken met nadars worden afgesloten, zodat we deze regel in eerste instantie een stuk kunnen afdwingen en iedereen de kans te geven zich aan de "nieuwe" regeling aan te passen.

Om ook een stuk tegemoet te komen aan de problematiek van het (tijdelijk) tekort aan parkeerplaatsen, werd door Atletiek De Pinte het voorstel gedaan om de Start2Run deelnemers met aandrang te vragen te parkeren in de verbindingsweg naar het Scouts Lokaal (dus linksvoor houden als u de site oprijdt). Maar ook de voetbal doet een dankbare inspanning en zal zijn "Kern-team" tijdelijk op een andere locatie laten trainen, zodat daardoor eveneens heel wat meer ruimte ter beschikking zal komen.

Wij drukken er op dat deze beslissing is genomen in nauwe (en positieve !) samenspraak tussen de Verantwoordelijken vanuit de Gemeente en/of Sport, alsook de Voetbal- & Atletiekclub De Pinte.
Wij rekenen dan ook op UW massale medewerking én begrip, zodat we schrijnende taferelen waarbij jonge kinderen bijna gegrepen worden door een manoeuvrerende wagens, definitief tot het verleden behoren!

Namens het Bestuur Atletiek De Pinte
Comments