http://www.atletiek.be/competitie/jury/opleidingen


Beste vrienden,

Ik schrijf deze brief uit persoonlijke naam en heb hem dus niet voorgelegd aan het PCJ Oost-Vlaande-
ren.

Oost-Vlaanderen heeft een groot en enthousiast jury korps. Oost-Vlaanderen is ook de provincie met
het meeste atletiekmeetings. Die, bij mijn weten, voor het overgrote deel zonder problemen verlopen.
Maar het Oost-Vlaamse jury korps veroudert en verkleint elk jaar. Nu al zijn er regelmatig meetings
waar we met een onvolledige juryploeg moeten optreden. Gelukkig zijn de meeste juryleden flexibel
en kan meestal, met de hulp van door de organisator ter beschikking gestelde vrijwilligers, gezorgd
worden voor een correct verloop van de wedstrijden.
Dit voorjaar organiseert de Vlaamse Atletiekliga opnieuw een reeks opleidingen voor juryleden (zie
http://www.atletiek.be/competitie/jury/opleidingen). Voor Oost-Vlaanderen gaat deze opleiding door
op 16 maart op de Hoge Wal in Evergem, maar geïnteresseerden kunnen uiteraard ook de opleiding in
een van de andere provincies volgen. Inschrijven gebeurt via de VAL, voor 24 februari.
Mag ik alle clubs vragen deze mogelijkheid om jurylid te worden te propageren binnen de club. Ik

weet dat volgens de regels van de VAL iedere club een aantal juryleden moet hebben dat in verhou-
ding staat tot het aantal clubleden. Maar spijtig genoeg zijn een deel van deze juryleden “juryleden op

papier” die zelden of nooit beschikbaar zijn om als jurylid op te treden. Liefst niet op verplaatsing en

niet beschikbaar wegens andere taken op eigen meetings. Ik hoop dat elke club inziet dat er een ba-
lans moet zijn tussen het aantal organisaties van de club en het aantal juryleden waarover de club be-
schikt. Eigen juryleden vervullen dikwijls andere taken op eigen meetings en dienen dus vervangen te

worden door juryleden van andere clubs. Maar als er een evenwicht is tussen aantal organisaties en
aantal juryleden is er, over alle clubs genomen, een gezonde balans.
Er is ook de mogelijkheid om een opleiding tot clubjurylid te volgen. Dit op 22 juni in Oordegem. Maar
clubjuryleden kunnen alleen ingezet worden bij eigen organisaties. Ze zijn, in de praktijk, dan dikwijls
niet beschikbaar omdat ze ingezet worden voor andere taken. Waardoor het nut van clubjuryleden erg
beperkt is.
Mag ik ook even een ander, soms heikel, punt aankaarten: waar hebben juryleden recht op? Laat mij

duidelijk zijn: het enige waarop juryleden recht hebben zijn de vergoedingen zoals door de VAL be-
paald. Maar juryleden zijn ook mensen. En dus is het gemakkelijker juryleden te vinden voor meetings

van clubs die respect betonen voor de juryleden en hen “vertroetelen”. Een kopje koffie bij ontvangst,

voldoende drinken tijdens de wedstrijd (water is prima), iets te eten en te drinken alvorens de terug-
reis aan te vatten maken het gemakkelijker om voldoende juryleden voor uw meeting te vinden. En

vergeet niet dat, afhankelijk van het aanvangsuur en de duur van uw meeting, juryleden dikwijls niet
in de mogelijkheid hebben om thuis te ontbijten of te lunchen. In deze gevallen wordt iets extra (zoals
een koek bij de ontvangst en/of een lunchpakket) erg gewaardeerd.

Wij juryleden willen niets liever dan bijdragen tot het succes van uw organisaties. Met voldoende in-
stroom van nieuwe juryleden en met wederzijds respect tussen organisatoren, plaatselijke vrijwilligers

en jury corps dragen we allemaal samen bij tot de promotie van de mooie sport die atletiek is.
Met vriendelijke groeten,
Karel De Vriendt, voorzitter PCJ Oost-Vlaanderen