Zonet een online meeting met de trainers om na te gaan hoe we op een veilige manier terug trainingen gaan kunnen geven. We hopen dat er op de volgende nationale veiligheidsraad van woensdag 13 mei extra versoeplingen zullen worden goedgekeurd voor de buitensporters in clubverband. Wordt vervolgd.