Jawel, de heropstart is in zicht. Na de corona-update van 13 mei wachten we nog even op de specifieke richtlijnen van de Vlaamse Atletiekliga en die van onze moederclub in Gent.

Maar één ding is zeker vanaf maandag 18 mei kunnen we terug van start. Weliswaar in fases!

Daar we ons moeten beperken tot groepen van maximaal 20 personen en een maximaal aantal groepen op hetzelfde moment, zullen we doordacht moeten te werk gaan. Dit vooral omdat we de veiligheid van iedereen niet in het gedrang willen brengen.

Volgende week is er ook een feestdag en gaat de training op donderdag 21 mei niet door. Wat wil zeggen dat we het atletiekterrein ter onze beschikking hebben op maandag 18 mei en dinsdag 19 mei.

Omwille van de spreiding zullen we mogelijks niet de normale uren (en dagen) kunnen respecteren. Ook zal zeker niet in deze eerst week iedereen aan bod kunnen komen. Mogelijks ook nog niet de weken nadien. Veel hangt af van de specifieke richtlijnen van de VAL of een trainer aan meerdere groepen training mag geven of niet.

Om ons zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden bij het indelen van de groepen, vragen we jullie om het formulier online in te vullen. Enkel op die manier kunnen we het groepsaantal ten volle benutten. Vermoedelijk zullen er ook meerdere ‘toezichters’ nodig zijn. Als sommige ouders onder jullie daar bereid voor zijn, graag dit ook in het formulier aan te geven!

 


Opgelet als het formulier online niet ingevuld is kan je niet ingedeeld worden in een groep. Éénmaal een groep is ingedeeld kan die ook niet meer veranderen. Er zal dus ook geen mogelijkheid zijn om nadien nog te switchen van groep.

Omwille van de beperkte capaciteit, zullen we genoodzaakt zijn om selecties te doen. We zullen ons uiterste best doen om dit zo objectief mogelijk te doen via enkele criteria, maar een hoeveelheid creativiteit zal hier genoodzaakt zijn om de groepindeling te maken, om te selecteren wanneer welke groep kan trainen. Daarom vragen wij ook om aan te geven welke tijdstippen van training mogelijk zijn. Op die manier kunnen we jou ook in de juiste groep indelen. Andere criteria die een rol zullen spelen zijn, deelname aan wedstrijden in het verleden, deelname aan trainingen voor de corona-crisis, leeftijd, …

Na deze twee trainingsdagen zullen we deze evalueren en kijken waar er nog bijgestuurd moet worden. Weliswaar met de opmerking dat dit gaat over de procedure, het te volgen protocol. De gevormde groepen zullen niet meer kunnen wijzigen.

Wij excuseren ons voor deze draconische manier van werken. Maar dit is nu eenmaal de enige methode om de veiligheid te garanderen.

Hierbij de link naar het formulier dat zeker ingevuld moet worden om in een groep te kunnen geplaatst worden: 

Link formulier

De planning/indeling voor de training van volgende week zal je in de loop van zondag ontvangen, vergeet dus niet Twizzit in de gaten te houden. We zullen ook vragen om aan te geven of je al dan niet aanwezig zal zijn. Meer daarover zondag!

We zullen deze week ook de specifieke en algemene richtlijnen die ons opgelegd worden doormailen. Gelieve deze grondig na te lezen en door te geven aan de kinderen zodat iedereen zich aan de regels zal houden.

We benadrukken nogmaals dat we de regels streng zullen hanteren zodat iedereen, atleten en trainers, gezond blijft.