Na 5 jaar geeft Danny de fakkel van secretaris door aan Isolde, mama van Sien en Tijs. Danny blijft wel actief als bestuurslid en medewerker van de club.