Alle leden worden ingedeeld volgens leeftijd en trainen binnen deze leeftijdsgroep. Jongens en meisjes trainen wel samen, maar de wedstrijden zijn apart.

De groepen worden ingedeeld op basis van geboortejaar:

 • kangoeroes: elke atleet van 6 of 7 jaar op 31 december in het jaar van de wedstrijd (~eerste leerjaar)
 • benjamins: elke atleet van 8 of 9 jaar op 31 december in het jaar van de wedstrijd (~tweede en derde leerjaar)
 • pupillen: elke atleet van 10 of 11 jaar op 31 december in het jaar van de wedstrijd (~vierde en vijfde leerjaar)
 • miniemen: elke atleet van 12 of 13 jaar op 31 december in het jaar van de wedstrijd (~zesde leerjaar en eerste middelbaar)

Men kan pas lid worden van onze club vanaf de dag dat men 6 jaar wordt. Op bepaalde momenten van het jaar wordt de mogelijkheid geboden om proeftrainingen te volgen. Gelieve contact op te nemen via info@atletiekdepinte.be voor verdere inlichtingen.

Een atletiekseizoen begint officieel op 1 november en eindigt op 31 oktober. In onze club stellen we de jeugdgroepen al samen op 1 oktober. Dat betekent dat de atleten vanaf de eerste training in oktober naar de wedstrijdcategorie voor het nieuwe seizoen doorschuiven.

Alle jeugdgroepen trainen twee maal per week: op maandag en donderdag, telkens van 18u15 tot 19u30. Atleten zijn tijdig aanwezig (ten laatste om 18u10) zodat de volledige opwarming kan worden mee gedaan. De trainingen lopen door tijdens de schoolvakanties. De enige momenten dat er geen training is, zijn de feitelijke feestdagen: nieuwjaar, dag van de arbeid, O.L.H. hemelvaart, nationale feestdag, O.L.V. hemelvaart, allerheiligen, wapenstilstand en kerstmis. De dag na een feestdag is er wel training: paasmaandag en pinkstermaandag.
Alle atleten betalen het volledige lidgeld, ook als ze door omstandigheden slechts één van de twee trainingen per week kunnen bijwonen.

Er wordt getraind op de kunststofpiste en bijhorende accomodatie op het sportpark van Moerkensheide in De Pinte (Nieuwstraat). We trainen dus altijd buiten: regen, sneeuw, wind of koude houden ons daarbij niet tegen. De oefenstof wordt eventueel wel aangepast naar de weersomstandigheden zodat niemand verkleumd of doorweekt naar huis hoeft te gaan. Uiteraard is gepaste kledij aangewezen: bescherming tegen regen en koude, maar toch voldoende beweeglijkheid. In de donkere maanden is een fluohesje zeker een meerwaarde. Bij warm weer voldoende water bij hebben. We raden verder alle atleetjes aan om minstens te investeren in loopschoenen die zorgen voor voldoende ondersteuning, een correcte voetafrol en goede grip. Spikes worden op training niet gebruikt door de jeugdatleten.
De atleetjes worden door hun begeleiders gebracht tot aan de poort van de atletiekpiste en daar ook door hen opgehaald.

Deelname aan wedstrijden is zeker geen verplichting. Uiteraard vinden wij het wel prettig als je je kunnen af en toe laat zien op veldlopen of pistewedstrijden, zeker op evenementen die door onze eigen club worden georganiseerd. Wij zien competitie niet als een doel op zich, maar vooral als een middel om kinderen gemotiveerd te houden. We voorzien op een aantal wedstrijden (veldloop, indoor, piste) begeleiding door eigen trainers of die van andere KAAG afdelingen. Om aan een wedstrijd te kunnen deelnemen heb je eigenlijk maar twee dingen nodig: een persoonlijk borstnummer uitgereikt door de Vlaamse Atletiekliga (aan te vragen bij inschrijving) voor het volledige atletiekseizoen en een clubtruitje (aan te schaffen tijdens de trainingsmomenten).


Wat is atletiek?

Atletiek wordt 'de moeder der sporten' genoemd omdat het de basisbewegingen van de mens omvat : lopen, springen en werpen. En aldus vormt atletiek de basis voor veel andere sporten. Voor elk onderdeel wordt in verschillende mate een beroep gedaan op de kracht, snelheid, soepelheid, het uithoudingsvermogen en technische vaardigheden van de atleet. Dit worden ook wel de grond-motorische eigenschappen genoemd. Ze zijn niet verzonnen door een geleerde professor, ze zijn eigenlijk ontworpen in de oertijd, toen je ze allemaal nog ECHT nodig had om te (over)leven: jagen, vechten, vluchten.


Om allround fit te blijven is het handig dat je van alle markten thuis bent. Het trainen op deze eigenschappen is nodig om je lijf in een optimale conditie te brengen en te behouden omdat je er iedere dag wel een keer mee te maken hebt; wanneer je met veel dingen in je handen van een trap loopt (coördinatie), wanneer je een grote stap moet maken of iets van een hoge plank moet pakken (lenigheid), wanneer je een lang eind moet lopen of fietsen (uithouding), wanneer je van een lage bank opstaat of iets zwaars moet optillen (kracht), wanneer je een sprintje moet trekken naar de trein of naar je school/werk (snelheid).

 • kracht: de eigenschap om weerstand te overwinnen of weerstand te leveren; we trainen zowel kracht in het onderlichaam, de buik-en rugspieren als in het bovenlichaam, dit alles met het eigen lichaamsgewicht;
 • lenigheid: de eigenschap om bewegingen met een zo groot mogelijke range uit te voeren; kinderen zijn van nature vrij lenig, maar verliezen dit door het vele zitten op de schoolbanken en tijdens de schermuurtjes; de meeste trainingen omvatten een gedeelte stretching;
 • coördinatie: de eigenschap om verschillende lichaamsdelen onafhankelijk van elkaar, of als aanvulling op elkaar te bewegen; dit wordt voornamelijk getraind onder de vorm van loop-, spring- en werptechniek;
 • uithouding: de eigenschap om inspanningen zo lang mogelijk vol te houden; we hebben het dan vooral over het aerobe uithoudingsvermogen, nl. langere activiteiten van gematigde intensiteit;
 • snelheid: de eigenschap om bewegingen in minimale tijd uit te voeren; we trainen dit voornamelijk in de sprintnummers, maar evenzeer bij het springen en werpen.

Methodiek

Tot de leeftijd van 13 jaar richten wij ons op een zo breed mogelijke motorische ontwikkeling. In een maatschappij waar vrije tijd steeds schaarser wordt en het aanbod alsmaar diverser, is het voor een kind steeds minder evident om de motoriek te ontwikkelen. Buiten spelen staat niet meer op het dagelijkse programma, nochtans zijn deze basisvaardigheden essentieel om letterlijk vlot door het leven te gaan. Een goede motorische basis zorgt ervoor dat we ons lichaam beter kunnen controleren en gemakkelijker nieuwe bewegingen kunnen aanleren of bijsturen. Dit is dan ook de kapstok waar topatleten later hun topprestaties aan hangen.

Gelukkig is atletiek een sport die vele variaties kent; lopen, springen, werpen, ... waardoor kinderen van jongsaf een afwisselend programma aangeboden krijgen.  Het einddoel van onze jeugdopleiding is dan ook een fysiek geschoolde atleet die in staat is om zijn/haar lichaam te controleren en de basis beheerst van lopen, werpen én springen. Vanuit deze brede basis kan een atleet dan het stapje hogerop zetten naar de competitie-atletiek of topsport. Maar ook jeugdatleten met minder competitieve ambities willen we een goede scholing geven en vooral ook de 'goesting' om een leven lang actief van onze sport te genieten.

Onze trainingen zijn:

 • speels : vooral bij de jongste atleten van onze club wordt gekozen voor oefenvormen in spelstijl. Deze oefenvormen zullen echter de basis vormen voor het verder beoefenen van onze sport;
 • uitdagend : aangepast aan het niveau van de groep; binnen beleving (realiseerbaar), maar net buiten bereik (iets boven het huidig prestatieniveau);
 • gevarieerd : alle aspecten van de atletiek komen aan bod en de basisvaardigheden worden op verschillende manieren aangebracht;
 • doelgericht : de oefenvormen hebben tot doel de atleten de algemene basisvaardigheden en de grondbeginselen van de atletiek bij te brengen, zoals daar zijn snelheid, reactievermogen, coördinatie, lichaamsstabiliteit en – evenwicht, uithouding;
 • gezond : onze trainingen worden op een weldoordachte manier gegeven, en zorgen ervoor dat de gezondheid van onze atleten niet in het gedrang komt.

Gedrag en inzet

Wat verwachten wij van de ouders?

 • laat geblesseerde of zieke kinderen thuis
 • breng uw kinderen op tijd
 • geef geen waardevolle spullen mee
 • geef geen eten of snoep mee
 • haal uw kinderen af aan de poort

Wat vragen wij van de kinderen?

 • we zijn tijdig aanwezig
 • we gedragen ons respectvol
 • we doen ons best
 • we komen niet om te spelen
 • we luisteren wanneer de trainer uitleg geeft
 • we volgen de instructies v/d trainer op
 • we zijn enthousiast
 • we helpen anderen

Wedstrijden

Voorinschrijving

Voor de meeste wedstrijden moet je op voorhand inschrijven bij de organiserende club. Het actuele wedstrijdaanbod vind je terug op atletiek.be. Voor registratie wordt vaak gebruik gemaakt van atletiek.nu. De thuisblijvers kunnen de resultaten vaak live volgen via bv. live.atletiekinfo.be.

Veldlopen (november - februari)

Tijdens het winterseizoen organiseren verschillende clubs veldlopen (of crossen), waar elke atleet kan aan deelnemen. Voor kangoeroes is er vaak een wedstrijd zonder rangschikking. Deelnemen aan een veldloop is meestal gratis. Je krijgt bovendien vaak een prijs of een aandenken.

Deelnemen gaat als volgt :

 • Zorg dat je 1 uur vóór de wedstrijd aanwezig bent. Zo heb je voldoende tijd om je crosskaartje (te verkrijgen bij de trainers) in te vullen, op te warmen en het parcours te verkennen.
 • Je vult je crosskaartje in en bevestigt het aan je wedstrijdnummer/ wedstrijdtruitje.
 • 10 minuten voor de start begeef je je naar de verzamelplaats aan de start en wacht op de instructies van de starter(s).
 • Bij de aankomst geef je het crosskaartje af.
 • Finish je in de top 3, ga dan onmiddellijk naar het podium, dat staat altijd opgesteld in de buurt van de aankomst. Denk er aan dat je op het podium altijd in clubtrui verschijnt !
 • De verdere prijsuitreiking gebeurt meestal in een zaaltje in de buurt, niet op het crossparcours zelf.

Indoor meetings (december - maart)

Tijdens het winterseizoen worden er niet alleen veldlopen, maar ook indoorwedstrijden georganiseerd. De meeste vinden plaats in de Gentse Topsporthal aan de Blaarmeersen, waar zich een overdekte atletiekpiste bevindt met lengte van 200m. De atleten van KAAG verzamelen doorgaans op de tribunes dichtst bij de trap naar niveau 1.

Voor deelname aan een indoorwedstrijd gelden de zelfde richtlijnen als bij een gewone outdoorwedstrijd (zie verder). In de topsporthal dien je op te warmen op de piste onder de tribunes. Je mag de wedstrijdpiste enkel betreden via de oproepruimte ter hoogte van de polsstokstand. Enkel atleten die aan een wedstrijd deelnemen zijn toegelaten op de wedstrijdpiste.

De inschrijving is meestal 2 à 3 euro per proef, behalve voor die wedstrijden georganiseerd door KAAG, dan nemen atleten van Atletiek De Pinte gratis deel.

Gezien het geringe aantal indoorpistes in Vlaanderen ligt de opkomst in de topsporthal doorgaans heel hoog. Daardoor kan het gebeuren dat bij de kampnummers de atleten slechts twee officiële pogingen krijgen.

Zomerseizoen (april - september)

Tijdens het zomerseizoen organiseren de atletiekclubs aangesloten bij de VAL open meetings op outdoorpistes van 400m waar elke aangesloten atleet vrij kan aan deelnemen.

Deelnemen gaat als volgt :

 • Zorg dat je 1 uur vóór de wedstrijd aanwezig bent. Zo heb je voldoende tijd om in te schrijven, op te warmen en je specifiek voor te bereiden. 
 • Per proef waaraan je deelneemt moet je een inschrijvingskaartje invullen. Je kan zo’n kaartje kopen in het wedstrijdsecretariaat en betaalt hiervoor een kleine bijdrage (1 à 2 euro per proef). Het ingevulde kaartje geef je terug af in het wedstrijdsecretariaat. Let er op dat je dit tijdig doet, minstens 45 minuten voor de start van de wedstrijd.
  Op het wedstrijdkaartje kan je ook je beste seizoensprestatie invullen voor die proef. Op basis daarvan wordt je dan ingedeeld in een bepaalde reeks.
 • Begeef je tijdig (10 à 15 min) voor aanvang naar de plaats waar de wedstrijd plaats vindt (b.v. start 60m, verspringstand, werpring) en meld je aan bij de juryleden die daar aanwezig zijn. Je kan in afwachting van de start nog wat inwerpen/springen, startblokken testen etc.
 • Kan je om een of andere reden toch niet deelnemen verwittig dan het secretariaat.
 • Eens een kampproef begonnen is mag je de kampplaats niet meer verlaten zonder de jury te verwittigen.
 • Bij kampnummers krijg je meestal drie officiële pogingen waarvan het beste resultaat telt.

Beker van Vlaanderen

De VAL organiseert elk jaar een interclubcompetitie, de Beker van Vlaanderen. Voor de jeugd zijn er 2 wedstrijden, een regionale schiftingswedstrijd in april en een finale met de beste 12 ploegen uit de schiftingen later op het seizoen. Bij de jeugd mag elke atleet deelnemen aan deze wedstrijden (er is geen beperking op het aantal atleten). Wie wil deelnemen laat dit tijdig weten.

Interregio-jeugdcup

De interregio-jeugdcup is een jeugdcompetitie voor atleten van de clubs Oudenaarde, Deinze, Aalter, Rieme, KAAGent, Racing Gent en Meetjesland. Elk van deze clubs organiseert een wedstrijd waarop de atleten punten kunnen verdienen voor drie disciplines. Wie aan het eind van de rit het meeste punten heeft verzameld wint een prijs.

Alle prestaties die geleverd worden binnen het criterium, worden omgezet naar punten a.d.h.v. de “VAL puntentabel jeugd”. Voor het bepalen van de Interregio-jeugdkampioenen worden per meeting alle punten opgeteld van de geprogrammeerde disciplines. Concreet betekent dit dat de deelnemende atleten punten krijgen voor evenredig verdeelde loopnummers, springnummers en werpnummers.

Op de laatste meeting gebeurt de bekendmaking en prijsuitreiking van de Interregio-jeugdkampioenen per categorie en per geslacht. De 10 winnaars worden de atleten met de hoogste score voor de som van de hoogste punten van  5 meetings. Je moet aan 4 meetings deelnemen om in aanmerking te komen voor een eindprijs. Wie aan minstens 4 meetings deelneemt krijgt bovendien een geschenkje.

Kampioenschappen

Voor de jeugd is er slechts één officieel kampioenschap, het provinciaal kampioenschap, dit vindt meestal plaats eind juni. Voor proviciale kampioenschappen hoef je nooit vooraf in te schrijven. Vlaamse en Belgische kampioenschappen worden enkel georganiseerd vanaf cadet.