VZW Atletiek De Pinte - afdeling K.A.A. Gent

Zetel Leliestraat 12 te 9840 De Pinte
Ondernemingsnummer : 0643.483.647
Rekeningnr ING: BE67 3630 0756 1087

Voorzitter: voorzitter@atletiekdepinte.be

Secretaris: info@atletiekdepinte.be

Link Facebook

Link Twitter

Link Instagram

 1. De factuur dient contant betaald te worden voor de vervaldatum. Bij geschil tussen beide partijen zijn enkel de 
  rechtbanken te Gent bevoegd.
 2. Bij niet betaling binnen de maand wordt het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van 
  conventionele en forfaitaire schadevergoeding verhoogd met 15% en dit met een minimum van 50 € en zal van 
  rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% verschuldigd zijn vanaf factuurdatum.
 3. Alle inning en protestkosten, alsook inbegrepen de gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen zijn steeds 
  ten laste van de klant of bedrijf ten einde stipte betaling te verzekeren.
 4. De factuur kan alleen geprotesteerd worden per aangetekend schrijven en dit binnen de vijf werkdagen, zo niet zal 
  deze factuur worden aanvaard door de schuldenaar.

©Atletiek De Pinte 2018, website powered by Twizzit.com