Er is zonet beslist om de training van maandag 10/02 uitzonderlijk af te gelasten omwille van de onvoorziene weersomstandigheden.